Ontgroei is de Nederlandse tak van de internationale degrowth-beweging. Deze beweging is internationaal al een tijd lang actief, vooral sinds de eerste grote degrowth conferentie in Parijs in 2008. De centrale stelling van de internationale degrowth-beweging is dat onze huidige samenleving, met zijn streven naar voortdurende economische groei, zowel op ecologisch als op sociaal gebied niet houdbaar is. De degrowth-beweging stelt dat het mogelijk is een goed leven voor iedereen mogelijk te maken binnen de regeneratieve mogelijkheden van de aarde.

Groepen van wetenschappers en activisten hebben zich al georganiseerd in lokale takken van de degrowth-beweging in Frankrijk, Spanje, Duitsland en andere landen. Na de degrowth-conferentie in Malmö in 2018 besloot een aantal aanwezige Nederlandse deelnemers dat er aan zo’n tak ook in Nederland dringend behoefte was.

Het Nederlandse Degrowth-Platform werd opgericht in 2019. Het is open voor iedereen die interesse heeft in de degrowth-beweging. Onze ambities zijn:

  • Te voorzien in een online ontmoetingsplaats waar individuen en organisaties die bezig zijn met degrowth-gerelateerde activiteiten hun inzichten kunnen delen. We verwelkomen opiniestukken, blogs, commentaren of besprekingen die tot nadenken aanzetten.
  • Om mensen fysiek samen te brengen voor discussies rond degrowth. We willen dat doen via evenementen zoals de Global Degrowth Day of symposia zoals al enkele keren georganiseerd in Utrecht. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van meer seminars, summer schools, conferenties en bijeenkomsten in de toekomst.
  • Een netwerk op te zetten van aan degrowth gerelateerde praktijken in Nederland. We zijn daarom begonnen een lijst op te stellen van relevante organisaties en initiatieven op onze pagina Initiatieven, die uiteindelijk zal worden omgezet in een interactieve kaart.
  • Om wetenschap en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar te brengen. Belangrijke academische literatuur heeft vaak geen wijder bereik vanwege het wetenschappelijk taalgebruik of vanwege de abonnementsprijzen van de tijdschriften. Onze ‘Wetenschap voor iedereen’-reeks zal dus beter toegankelijke samenvattingen bevatten van aan degrowth gerelateerde wetenschappelijke artikelen.

Kortom, onze missie is ruimte te bieden aan iedereen die is geïnteresseerd in degrowth, zodat we elkaar kunnen vinden, ideeën kunnen uitwisselen, elkaar kunnen inspireren, en de degrowth-beweging in Nederland kunnen ondersteunen.

Als je ideeën wilt delen of als je wilt helpen met het aanleveren van artikelen, het organiseren van bijeenkomsten of het opbouwen van het netwerk, laat het ons dan weten via Twitter, Facebook of email (ontgroei@gmail.com).

En tenslotte zijn we partner van degrowth.info, het internationale degrowth web-portal.

De Stichting Ontgroei

De Stichting Ontgroei werd opgericht in juli 2020 met als missie het stimuleren van eerlijke en duurzame alternatieven voor samenlevingen die op groei gericht zijn. Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd via het bredere Nederlandse Degrowth Platform. Het steunen van de stichting betekent dus het steunen van de degrowth-beweging in Nederland.

Bestuursleden van de stichting zijn:

  • Crelis Rammelt (voorzitter)
  • Olga Vincent (secretaris)
  • Gerrit Stegehuis (penningmeester)

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting. Contact met hen kan worden opgenomen via de website of via het algemene mailadres ontgroei@gmail.com.

Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door een werkgroep waarvan de leden van het bestuur deel uitmaken. Het doel van die activiteiten is de ideeën van de degrowth-beweging in Nederland te verbreiden, die ideeën te laten oppikken door de politiek, van landelijk tot gemeentelijk niveau, en activiteiten te stimuleren en te ondersteunen die degrowth in praktijk brengen. Dat kan in het bijzonder inhouden het organiseren van symposia en bijeenkomsten, het verzorgen van lezingen, het schrijven van artikelen, het lobbyen bij politici en het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties in Nederland die soortgelijke doeleinden nastreven. Ook worden contacten onderhouden met de internationale degrowth-beweging door het uitwisselen van informatie en het bezoeken van conferenties.

De Stichting Ontgroei is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 78569524 (KVK-nummer) en 861453785 (RSIN-nummer). Ons beleidsplan is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

De stichting Ontgroei is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als ‘ANBI’, wat betekent dat giften aan Ontgroei kunnen worden afgetrokken van het belastbare inkomen.

degrowth.info is het internationale degrowth web-portal.
Financial report Ontgroei 2020
Financial report Ontgroei 2021