Zaterdag 24 juni 2023 vond de tweede Ontgroei Assembly van dit jaar plaats in het Wageningse gemeenschapshuis Thuis. Ongeveer 35 ontgroeiers trotseerden de hitte.

De middag startte met een update over de lopende zaken en een discussie over de Beyond Growth conferentie in Brussel, afgelopen mei.
Na de pauze pakten we de draad van de vorige Assembly op. Verdeeld over vijf tafels werden de in Amsterdam als meest urgente onderwerpen gekozen (ontgroei en politiek, ontgroei in de praktijk, educatie, story telling en de verdere groei van Ontgroei Nederland) besproken, met als opdracht te komen tot concrete actiepunten.
De resultaten worden uitgewerkt en zullen binnenkort via de interne kanalen gedeeld worden, waarop bekeken gaat worden hoe we een en ander verder uitwerken.
Tot slot vertelde de Wageningse Ontgroei-groep over wat er in Wageningen gebeurt. Zo worden in het kader van Studium Generale aan Ontgroei gerelateerde lezingen georganiseerd, geeft een handvol docenten van de WUR colleges vanuit Ontgroei-perspectief, en zijn er  wekelijkse Arts & Crafts meetings.

Het was opnieuw een inspirerende middag, perfect georganiseerd door de Wageningse Ontgroei-groep.

In oktober zal de volgende Assembly in Utrecht plaatsvinden. Daar zal de identiteit en het verhaal van Ontgroei Nederland centraal staan.