Online bijeenkomst voor gelijkgestemde organisaties en initiatieven, 26 Maart 2021. Tijd: 15.00-17.00 CET.

Degrowth —of ontgroei in het Nederlands—is een wereldwijde beweging die vanuit brede principes werkt aan een duurzame en rechtvaardige samenleving die gezond is voor mens en natuur. Hoe ziet Degrowth eruit in Nederland, en wat gebeurt er al in de praktijk? Stichting Ontgroei nodigt jullie uit om hier in de aanloop van de aankomende internationale Degrowth conferentie gezamenlijk over na te denken.

Wat is degrowth?

Degrowth uit kritiek op het huidige economische systeem wat (oneindige) groei nastreeft ten koste van mens en milieu. Activisten, ondernemers en onderzoekers van de Degrowth beweging zijn voorstanders van samenlevingen waarin sociaal welzijn en duurzaamheid centraal staan in plaats van overmatige en onrechtvaardige groei van productie en consumptie. Om dit soort samenlevingen te realiseren is een radicale herverdeling van macht, geld en bezit nodig, maar ook het verkleinen van de materiele grootte van de wereldeconomie en een herwaardering van zorg, solidariteit en autonomie. Degrowth betekent het transformeren van samenlevingen om voor iedereen een goed leven binnen de planetaire grenzen te waarborgen.

Zoals veel organisaties en initiatieven in Nederland, werken jullie misschien ook al vanuit degrowth-principes, zonder de term te kennen of expliciet te gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • Jullie voelen de ongewenste druk die wordt opgelegd door de huidige groei-economie, en proberen jullie hier deels van los te koppelen.
 • Jullie stellen sociale waarden centraal, zoals rechtvaardigheid, solidariteit, herverdeling, zorgzaamheid, gezamenlijkheid;
 • Jullie leveren een positieve bijdrage aan het milieu, d.m.v. herstel en regeneratie;
 • Jullie streven naar een vermindering van de ‘vermarkting’ door het stimuleren van, b.v., coöperaties, vrijwillig werk, ruilkringen of gifteconomieën.
 • Jullie zorgen voor gedeelde zeggenschap en transparante communicatie;
 • Jullie praktijken en projecten bevorderen eerlijke arbeidsomstandigheden en lage ecologische voetafdrukken;
 • Jullie streven naar lokale oplossingen die passen bij de lokale cultuur en natuur; en voortbouwen op de passie en kennis in de regio.


Deze principes dragen bij aan een visie over hoe de wereld er uit zou kunnen zien, maar ze gaan ook in tegen de huidige vormen van produceren, consumeren, (samen)werken, besluiten, etc. Deze principes passen goed binnen het Degrowth-gedachtegoed. Wij geloven daarom dat Degrowth een mooi kader biedt voor de bredere transformatie.

Waarom deze bijeenkomst?

We hebben allemaal waarschijnlijk andere ervaringen met hoe we deze principes in de praktijk brengen. We hebben vast ook regelmatig te maken met dezelfde obstakels en tegenwerking vanuit de bredere – en hardnekkige, maatschappelijke, culturele, politieke en economische structuren die we proberen te veranderen.

We willen jullie uitnodigen om als gelijkgestemde initiatieven en organisaties met elkaar in gesprek te gaan over wat het Degrowth-gedachtegoed kan betekenen in Nederland; hoe jullie degrowth misschien al in de praktijk brengen; waar je nog tegenwerking en moeilijkheden ervaart; en hoe je mogelijk steun en aansluiting bij elkaar kunt vinden. We nodigen initiatieven uit die actief zijn op het gebied van wonen, mobiliteit, voedsel, energie, geld en andere sectoren om hier aan deel te nemen.

We organiseren hiervoor deze online bijeenkomst op 26 maart. Aanmelden kan tot 21 Maart via deze link.

Tijden deze bijeenkomst willen we ook graag met jullie verder denken over mogelijke vervolgstappen, met name voor de 8e Internationale Degrowth Conferentie dat in augustus in Den Haag zal plaatsvinden. We nodigen jullie daarom ook uit om zelf een voorstel in te dienen voor de conferentie, bijvoorbeeld binnen het thema: Degrowth en maatschappelijke bewegingen in Nederland.

Aanmelden voor de conferentie in Augustus kan tot 6 April via deze link (met hier een Nederlandse vertaling van de oproep).

Wil je meer weten?

 • Algemene informatie over degrowth vind je op deze website: ontgroei.nl
 • Nederlandse vertalingen van een aantal basis degrowth teksten: https://www.sporennaarmorgen.nl/ontgroei
 • Meer informatie over de internationale conferentie (in het Engels): degrowth.nl
 • Doelen van de internationale conferentie (in het Nederlands): https://ontgroei.degrowth.net/verandering/

Vrijdagmiddag 26 maart

Een middag over ‘degrowth’ voor sociale initiatieven en organisaties in Nederland

14:45         Online inloop

15:00         Welkom door Ontgroei

15:05         Wat is ontgroeien?Een introductie over degrowth

15:35         Ruimte voor vragen

15:45         Samen in gesprek:hoe ziet degrowth eruit in Nederland?

16:30         Reflectie lessen voor degrowth in Nederland

16:45         Afsluiting

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door Stichting Ontgroei en de The Hague Degrowth Conference 2021.