Tien Nederlandse gemeenten is gevraagd hoe zij minder materialen en energie kunnen verbruiken om zo binnen planetaire en sociale grenzen te blijven. Het onderzoek laat zien dat huidig beleid niet voldoende is en geeft concrete beleidsaanbevelingen om als lokale overheid wel duurzaam te kunnen zijn.

Lokale overheden nemen al veel maatregelen om de milieudruk binnen hun grenzen te verminderen. Afval wordt gescheiden, energiecoöperaties ondersteund en duurzame landbouw gepromoot. Recent onderzoek toont echter aan dat de focus nu nog vooral op het klimaat ligt, terwijl we inmiddels ook een biodiversiteitscrisis hebben en de grenzen van bijvoorbeeld chemische verontreiniging hebben overschreden. Ook is er te weinig aandacht voor de sociale gevolgen van de ecologische crises waarin we verkeren.

Groene groei of een circulaire economie worden nu vaak genoemd als oplossingsrichtingen om de milieu- en sociale crises op te lossen. Uit het onderzoek blijkt echter dat iets anders nodig is: Het is noodzaak dat we de economie op geplande, veilige en rechtvaardige wijze laten ontgroeien. Met name het rijke Noorden van de wereld moet drastisch minder energie en materialen gaan verbruiken om zicht te houden op een leefbare wereld.

Via deze link krijgt u direct toegang tot de resultaten en conclusies van het onderzoek.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de hoofdauteur van het onderzoek: Rob van der Rijt via robvanderrijt@live.nl