Degrowth als term en beweging krijgt in Academische kringen al jaren veel aandacht. Toch moet er in de praktijk nog veel gebeuren willen we echt gaan Ontgroeien. In Nederland zijn er al een tal organisaties die zich identificeren met de ideeën van Ontgroei. Daarom heeft dit Ontgroei platform een mand terug een evenement georganiseerd om deze organisaties met elkaar in contact te brengen. Heeft u het gemist? Wees niet getreurd! Dit evenement was slechts een opwarmer voor de Internationale Degrowth Conferentie die eind augustus zal plaatsvinden in Den Haag. Om u alvast een beeld te geven voor wat u kunt verwachten tijdens een soortgelijk evenement is hier een kort verslag van het evenement van 26 maart.

Door Jesse Doomen

Het evenement startte met een presentatie van UvA-docent Crelis Rammelt. Crelis gaf een bondige samenvatting over waar Degrowth eigenlijk over gaat en wat Degrowth kan betekenen voor Nederland. Hij legde uit dat de economie kan worden gezien als een beest wat de meeste planetaire grenzen is gepasseerd. De proportioneel te grote economieën, oftewel ‘de voorbijschieters’, moeten krimpen om de planetaire grenzen te respecteren. Tegelijkertijd zullen deze economieën zo ruimte bieden aan kleinere economieën die nog moeten groeien om armoede te bestrijden. Het krimpen van de economie hoeft volgens Crelis niet als een straf gezien te worden. Het krimpen kan juist bevrijdend werken. Later in de presentatie werd door Crelis gesteld dat de betekenis van Degrowth nog fluctueert; toch deed hij een poging tot een definitie:

‘Ontgroei staat voor een opzettelijke vermindering van overproductie en overconsumptie, om zodoende welzijn en rechtvaardigheid te verbeteren terwijl planetaire grenzen gerespecteerd worden.’

Het terugkijken van de presentatie is helaas niet mogelijk. Er is wel een kortere versie van dezelfde presentatie op YouTube te vinden onder deze link:

Na de presentatie werd in kleine groepen gediscussieerd over Ontgroei en hoe dat in de praktijk kan plaatsvinden. De gebruikte vragen:

Wat inspireert je in de Degrowth visie?
Wat is jouw praktische invulling van Degrowth?
Welke uitdaging kom je tegen bij jouw praktische invulling van Degrowth?
Wat kunnen we concreet samen doen om in Nederland aan Degrowth te werken?

Een tal van punten werd besproken in de verschillende breakout rooms. Zo werd er gereflecteerd op de term Degrowth. Sommige hadden een negatieve connotatie bij de term. Degrowth lijkt te suggereren dat je iets verliest, terwijl het doel is juist heel veel te winnen. Een positieve framing zou dus productiever werken. ‘Wij zijn niet gasloos, wij zijn gasvrij’.

Er werd ook uitgebreid gesproken over het gevoel van hoofdpijn, doctrine, beklemming, gevangenschap, ontkenning, spanning tegenover het huidige systeem. Tussen de deelnemers werd het idee gedeeld dat alleen bij jezelf beginnen niet genoeg is. Er is een systeemverandering nodig.

Ook was er veel aandacht voor het benaderen van burgers.‘Gedurende de transitie moet niet over de burgers beslists worden; er moet met de burgers beslist worden.’ Er zijn veel uitdagingen. Zo is het moeilijk om iedereen rond de tafel te krijgen. De conclusie: vraag eerst naar de problemen van de burger en los die op. Dat moet het startpunt zijn van de transitie.

Het gevoel tijdens de break-out was een gevoel van verbinding. Gelijkgestemde die samen een probleem proberen op te lossen. ‘We strijden allemaal voor hetzelfde’ werd door een van de aanwezige genoemd.

Tijdens de break-outs werden ook vele initiatieven genoemd en vertegenwoordigd (door de deelnemers zelf). Hier zijn een aantal in willekeurige volgorde:

Warme truien dag
Trans Energetica
Voedsel bos kabouter
Energy coin foundation
Urgenda Kinderklimaattop
Wellbeing economy alliance
Youtopia lab
Duurzaam Soesterkwartier
Herenboeren Groene Hart
Lekkernassuh
Duurzaam Woerden
NME Ulebelt
Voetafdruk Nederland
Circulair geld
Land van Ons
Partij de Nieuwe Mens en Arnhems Hert

Het evenement eindige met een uitleg over de Internationale Degrowth Conferentie die voor het eerst in Nederland zal plaatsvinden. Het Nederlandse Ontgroei platform is co-organisator van de conferentie. De deelnemers werden daarom gevraagd voor hun inbreng in wat ze tijdens die conferentie willen zien en hoe ze daar zelf aan zouden kunnen bijdragen. Mogelijk organiseren we later in het jaar nog een nieuwe bijeenkomst. We houden je op de hoogte en kijken uit naar een mooie conferentie in Augustus. Toen was inmiddels het einde van het evenement bereikt.

Ga naar https://ontgroei.degrowth.net/the-hague-2021/ voor mee informatie over de conferentie

Over de auteur:
Jesse Doomen - Student Global Sustainability Science aan de universiteit Utrecht. Actief bij ontgroei om mee te helpen aan een eerlijke duurzame toekomst.