Op 5 juni - uitgeroepen tot Global Degrowth Day - verschijnt de 1e editie van de Degrowth Daily. Deze themakrant bericht over uiteenlopende voorbeelden hoe stadsontwikkeling plaats kan vinden als groei niet langer het ultieme doel is. De bijdragen komen van een brede groep mensen met heel verschillende achtergronden.

‘Degrowth’ en de ‘daily’ praktijk van een ontgroeiende stad
Het centrale thema van de krant is de vraag in hoeverre het concept ‘degrowth’ bruikbaar is voor stedelijke ontwikkeling, met name in ontgroeiende steden zoals Parkstad Limburg. Het ‘degrowth’ gedachtengoed betwist het dominante groeidenken, door het bereiken van een betere kwaliteit van leven en milieu te
koppelen aan een vermindering van productie en consumptie. De Degrowth Daily presenteert de resultaten van een zoektocht naar de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de ontwikkeling en praktijk van met name de krimpstad.

Content via crowdsourcing
Via een open oproep heeft de krant bijdragen ontvangen uit verschillende geledingen van de samenleving. Het thema ‘degrowth’ en de stad inspireerde zo’n 35 academici, stadmakers, studenten en kunstenaars om na te denken over wat kleiner en minder betekent voor de hedendaagse stadssamenleving. Hun bijdragen
zijn samengebracht in verschillende katernen zoals ‘gebouwde stad’, ‘stadsnatuur’ en ‘politieke stad’. Met opiniestukken, essay’s en artikelen over projecten en burgerinitiatieven biedt de krant een veelkleurig en veelstemmig perspectief op de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de praktijk van de (krimp)stad.

Global Degrowth Day, 5 juni 2021
Zaterdag 5 juni 2021 is het Global Degrowth Day, een dag waarop wereldwijd door allerlei acties en evenementen aandacht wordt gevraagd voor alternatieven voor het groeigeloof. Rondom het thema ‘degrowth’ zijn wereldwijd diverse groepen actief die nadenken over een alternatief voor de hedendaagse economie en samenleving. Op de 8e International Degrowth Conference, die tussen 24 en 28 augustus in
Den Haag plaatsvindt, zullen de initiatiefnemers van de Degrowth Daily een oproep plaatsen voor een 2e editie, die door een nieuwe redactie kan worden ontwikkeld.

Initiatief van Maastricht Sustainability Institute (UM)
De themakrant is een resultaat van het project ‘Degrowth Daily’ dat wordt uitgevoerd door Maurice Hermans, Joop de Kraker en Christian Scholl vanuit het Maastricht Sustainability Institute (UM). Het project wordt gefinancierd door NWO binnen het onderzoeksprogramma VerDuS SURF.

Hoe is de Degrowth Daily beschikbaar?
De Degrowth Daily is in beperkte oplage gedrukt en is te verkrijgen door een mail te sturen naar msioffice@maastrichtuniversity.nl. Digitaal is de krant als PDF beschikbaar via degrowthdaily.nl.

Projectleiding: Prof. Joop de Kraker, Maastricht Sustainability Institute
Financiering: NWO - onderzoeksprogramma VerDuS SURF Pop Up
Hoofdredactie: Maurice Hermans
Redactie: Joop de Kraker, Christian Scholl
Vormgeving: Buro Marcel van der Heyden
Partners: Cultura Nova, Neimed, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg
Bijdragen: Andrea Croé (Schunck), Maja Rocak, Inge Hooijen, Marco Bontje, Federico Savini, Jeroen Duijsings, Xavier Maurer,HX Hoogcruts, Nol Reverda, Michiel Ritzen, RE-ST, Nicole Maurer, Marc Maurer, Frank Eckardt, Anton Brokow-Loga, Marijn van de Weijer, Philippe Breels, Homo Ludens, Lizzie Veldkamp, Laura Niessen, Nancy Bocken, Marc Dijk, Stefano Blezer, Theresie Tholen, Nello Nul, Crelis Rammelt, Miriam Meissner, Ragmagic, Jop Vermeesch, Stadstuin Heerlen, Jos Reinders, Ralph van der Straten, Cees-Jan Pen, Joop de Kraker, Christian Scholl & Maurice Hermans