Wanneer we terugblikken op 2020, kunnen we eigenlijk alleen maar vooruit kijken. COVID19 maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar we zijn, en dat er op mondiale schaal iets stelselmatig mis is. Zoals Arundhati Roy eerder zei: Er is een poort geopend die ons de mogelijkheid biedt om ons leven radicaal te veranderen. Degenen onder ons die thuis werken in ‘Zoom-land’, en zij die worstelen met economische onzekerheid en een verminderde mentale of fysieke gezondheid, zijn nog meer gaan beseffen hoe belangrijk relaties met anderen zijn, hoe fragiel onze leefomgeving is en hoe belangrijk welzijn is.

Door Wendy Harcourt, lid van het coördinatieteam voor de Degrowth conferentie in Den Haag

De 8e ‘Internationale Degrowth Conferentie’ in Den Haag biedt de mogelijkheid om met anderen te delen hoe we ons leven collectief kunnen veranderen. Onder de titel 'Zorgzame gemeenschappen voor Radicale Verandering' biedt de conferentie ruimte voor mensen om samen te komen en te bespreken: welke zorgzame gemeenschappen kunnen we samen opbouwen? Wat verstaan we onder radicale verandering? En hoe kan een gevoel van saamhorigheid en vertrouwen ontstaan, wanneer we onderzoeken wat we collectief teweeg kunnen brengen?

Degrowth, of ontgroeien, fungeert hier als een metafoor voor de urgentie om op meerdere niveaus te veranderen; niet alleen op economisch gebied. Door te focussen op zorg, het belang van gemeenschappen en het belichten van noodzakelijke radicale veranderingen, zullen deelnemers van de conferentie aangezet worden om de lessen van COVID19 serieus te nemen. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het nodig is, maar ook mogelijk is om: onze consumptie te verminderen; binnen de grenzen van de aarde te leven; welzijn en zorgen, en niet economische groei centraal te stellen in ons dagelijks leven; relaties met én tussen mensen, dieren en milieu te waarderen; en om de fundamentele misstanden in onze maatschappij te erkennen en aan te pakken.

Om deze urgente problemen aan te pakken, zal de conferentie voortbouwen op diverse methoden en gebruiken: van anarchisme tot feminisme, van spirituele overtuigingen tot politieke bewegingen, van ecologische economie tot kritische agrarische studies. De conferentie berust op ervaringen binnen Nederland, in Europa en daarbuiten. Bovenal zal het een evenement zijn dat zich richt op communicatie en verbinding.  Verschillende manieren van leren worden omarmd en zowel kunstenaars en activisten als wetenschappers zijn welkom. Het verbinden van allerlei kennis en vaardigheden stelt de deelnemers in staat om diepe emoties te erkennen die ons beïnvloeden wanneer we worstelen met grote vraagstukken zoals COVID19 maar ook klimaatverandering, de ecologische crisis en mondiale ongelijkheden en onrecht.

We zijn ons bewust van de moeilijke tijden die we hebben gehad en die er nog zullen komen. Tegelijkertijd wordt deze conferentie gekenmerkt door hoop. Creatieve, spannende en veelzeggende gesprekken staan dan ook centraal. Gesprekken waarin we leren over wat én hoe we kunnen veranderen voor een betere wereld. De conferentie zal deelnemers helpen om de confrontatie met de rommelige en pijnlijke wereld waarin we ons momenteel bevinden aan te gaan. Niet in je eentje maar samen: door samenwerken zullen we manieren vinden om radicale veranderingen teweeg te brengen.

De conferentie duurt van 24 tot 28 augustus. Hoe kan dit alles in slechts vijf dagen worden bereikt, zeker gezien de impact van COVID19 op ons leven? Eerdere Degrowth evenementen konden rekenen op duizenden aanwezigen. We kunnen ons nu nauwelijks voorstellen dat er zelfs maar een paar honderd mensen bij elkaar kunnen komen in Augustus 2021; zonder maskers en fysieke afstand? En hoe houden we de conferentie inclusief, met inbegrip van nieuwe regels en beleid over wie mag worden gevaccineerd en wie er wel of niet kan reizen? Met name langeafstandsreizen zullen om veel redenen niet mogelijk zijn. Dit is de nieuwe realiteit die het houden van feestelijke, hoopvolle en inclusieve Degrowth evenementen complexer maakt.

Complexer, maar niet onmogelijk. In de voorbereiding op de 8e Internationale Degrowth Conferentie zijn we ook zelf bezig met het creëren van een zorgzame gemeenschap. Er zijn bijna 60 mensen die in de Assemblee (organisatiegroep) aan deze voorbereidingen meewerken. Zij werken online, vanuit binnen- en buitenland. In de discussies en de gezamenlijke planning is deze groep bezig met het bedenken en vormgeven van een conferentie die past binnen Degrowth. De Assemblee staat open voor iedereen die ook mee wilt doen en werkt op basis van principes van zorg, solidariteit, transparantie en consensus.

Persoonlijke merk ik dat actief lid zijn van de Assemblee, vooral in deze vreemde tijden van vereenzaming, mij energie geeft en mij stimuleert. Het laat zien hoe het organiseren van evenementen in de stijl van Degrowth, de belofte vasthoudt om dingen anders te doen en ons zo voorbij de traditionele stijl van academische conferenties brengt.

Afgelopen dinsdag keek ik vanuit mijn woonkamer naar 32 andere gezichten op mijn scherm, toen we gezamenlijk de definitieve deelnemersoproep (‘Call for Participation’) voor de conferentie  goedkeurden. Terwijl het buiten begon te schemeren gingen we online uit elkaar in ‘break-out’ groepen en bespraken we onze conferentie: wat zou inspirerend zijn om te doen? Waarom zouden mensen erbij willen zijn? Ik vergat mijn eenzaamheid toen ik me alle mogelijke gesprekken, de kunstwerken, de campagnes, het leren (en het afleren), het eten dat we zouden delen en de knuffels - de knuffels? - voorstelde die we zullen meemaken volgende zomer. Zelfs online en alleen in het donker, voelde ik een golf van hoop en nieuwe mogelijkheden. Of het nu in persoon of achter de computer is, of een combinatie daarvan, ik weet zeker dat deze maanden van voorbereiding ervoor zullen zorgen dat we tijdens die 5 dagen in augustus het belang van zorgzame gemeenschappen en praktische stappen voor radicale veranderingen, samen zullen beleven.

Doe met ons mee! Door in te gaan op de deelnemersoproep of door deel te nemen aan de online gesprekken voorafgaand aan de conferentie in augustus - en maak deel uit van deze levendige, inspirerende en zorgzame Degrowth gemeenschap.