In 2016 publiceerde Jan van Arkel de Nederlandse vertaling van het boek "Degrowth: A vocabulary for a new era", of: "Ontgroei: een vocabulaire voor in een nieuw tijdperk". Het boek strekt zich uit over meer dan 50 hoofdstukken, die elk één aspect van degrowth behandelen. De hoofdstukken grijpen in elkaar vanwege de kruisverwijzingen tussen de verschillende aspecten.

De Sporen naar Morgen-groep is sindsdien begonnen met een zeer nuttige en toegankelijke Nederlandse samenvatting van het boek. Via dit lopende werk wil de groep de inzichten uit het boek delen met het bredere Nederlandstalige publiek.

Door Crelis Rammelt