Woensdag 2 oktober a.s. is er een lezing over 'ontgroei'. Het thema biedt aanknopingspunten voor een sociale, duurzame maatschappij. De LETS Ruilkring Gemert-Bakel e.o. biedt deze avond aan als onderdeel van de viering van haar 15-jarig bestaan. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

In de huidige tijd staan waarden als wederkerigheid, solidariteit, sociale rechtvaardigheid en respect voor elkaar, etc. onder sterke druk. Datzelfde geldt voor onze Aarde, waarvan wij onderdeel zijn en waarvan wij afhankelijk zijn. Het klimaat, het milieu en de natuur veranderen in rap tempo door onze leefwijze. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid. Op deze avond geven we een ‘stand van zaken’ en gaan we op zoek naar goede alternatieven.

Wat kan je verwachten? Deze avond nodigen we je uit om anders te denken over de wereld waarin we leven en de huidige problemen daarin. Boeiende sprekers gaan in op thema’s als onze voetafdruk, klimaat, ecologie, economie en vooral: 'ontgroeien'.

We vertellen kort iets over de LETS Ruilkring.
Daarna geeft Jan Juffermans, voorzitter Werkgroep Voetafdruk Nederland, uitleg over onze voetafdruk, de gevolgen daarvan en wat we daaraan kunnen doen. Vervolgens komen Crelis Rammelt en Ties Temmink van de beweging 'ontgroei' aan het woord. Zij vertellen hoe ‘ontgroei’ een integraal duurzaam toekomstperspectief biedt. Het is een ‘tegenmodel’ van denkers en doeners, waarbij hoofd, hart en handen elkaar vinden. De nadelen van ons huidige maatschappijmodel worden steeds zichtbaarder . Breed gedragen doelen als ‘groei’ en ‘ontwikkeling’ verwijderen ons van een veilige toekomst en een zinvolle levensvervulling. En waar krimp vaak tegenover groei wordt gesteld, biedt ontgroei ‘bloei’ als alternatief. Deze ‘bloei’ vraagt om een ander denkraam en andere prioriteiten.

Om een verdere handreiking te bieden, voeren we een paneldiscussie. De sprekers, samen met een lokale bestuurder, een vertegenwoordiger uit het onderwijs en een ondernemer, gaan in gesprek over vragen die ingestuurd zijn of die op dat moment vanuit het publiek ontstaan. Uiteindelijk gaat het om de vraag: In wat voor wereld wil jij leven?

Kom je luisteren, ideeën opdoen, en als je wilt, meedenken?
Het programma, de uitnodiging en meer achtergrondinformatie vind je op www.ruilkring.nl.
Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom!
Het is voor ons prettig als je je vooraf aanmeldt op lets.ruilkring@gmail.com onder vermelding van ‘ontgroei’.

Datum: Woensdag 2 oktober 2019
Tijd: 19:00 – 22:00 uur (zaal open vanaf 18:45 uur)
Lokatie: Boelthiek, Sint Gerardusplein 1, 5421 HP Gemert